BJMA (UK) Central Committee Office bearers 2021-2024

PATRONS

 • Dr S N Verma
 • Dr Dhuni Soren
 • Dr Vijoy Kumar Singh
 • Dr Prakash Sahay
 • Dr Shivendra Sinha
 • Prof Chandra Mohan Kumar
 • Arun Mishra
 • Sitaram Chaudhary
 • Vinod Chaudhary

President Dr Anil Kumar Sharma

Immediate Past President – Prof Anand Prakash

Vice President Mr Divya Prakash

Secretary Dr Amit Kishore

Joint Secretary – Dr Akhoury Ajoy Shanker

Treasurer – Mr Prateek Akhoury

Joint Treasurer – Mr Sanjay Kumar

Executive Committee members

 • Dr Jai Prakash Narain
 • Dr Pravin Jha
 • Dr Anand Rischie
 • Dr Baxi Neeraj Prasad Sinha
 • Mr Rajiv Ranjan Das
 • Prof Rajat Gupta
 • Dr Pallavi Sarin
 • Dr Sanjay Arya
 • Dr Saurabh Shandilya
 • Mr Amit Sinha
 • Dr Anil Kumar Trivedi
 • Dr Deepshikha Srivastava

Election Commissioners

 • Mr Arun Sinha
 • Dr Ramkarn Singh
 • Dr Ganesh Sarin